WEF biodiversity credits_

World Economic Forum sætter fokus på udviklingen af Biodiversitets Beviser.

Forleden publicerede WEF to rapporter, der beskriver udfordringer og muligheder forbundet med udviklingen af et marked for biodiversitetsbeviser

Hvis de 500 største virksomheder I verden besluttede sig for at investere 1% af deres overskud I redningen af vores biodiversitet og nødlidende økosystemer, ville det kunne blive til Dkr 280 mia på verdensplan. I 2022 figurerede på denne liste Mærsk, Novo Nordisk, Danske Bank, og Ørsted. Tilsammen leverede disse fire virksomheder et overskud på godt Dkr 152 mia. Det vil sige, at dersom de fire virksomheder til sammen gik forrest, ville de i fællesskab kunne skyde Dkr 1,5 mia ind i naturgenopretningen her til lands.

Spørgsmålet er så hvorledes denne naturgenopretning kan organiseres? Det er dette spørgsmål, som WEF har søgt at indkredse i to rapporter, som publiceredes primo december 2023.

Den første har titlen ”Biodiversity Credits: demand Nalaysis and Market Outlook. Her skitseres det fremtidige marked, der anslås til at være Dkr 13 Mia i 2030 voksende til Dkr 450 mia 2050. Den anden bærer titlen: ”Biodiversity Credits: A Guide to support Early Use with High Integrity”. Begge rapporter er udarbejdet tilsammen med McKinsey and Co. I rapporterne understreges dog at konturerne af det fremtidige marked er noget utydelige eftersom det først er ved at blive etableret.

I rapporterne forudser forfatterne at biodiversitetsbeviser kan

  • levere bevis på at virksomhedernes investering i biodiversitet faktisk leverer forbedringer
  • assistere virksomheder således at deres indsats hjælper dem til at sikre kritiske økosystemiske fordele der knytter sig til eksempelvis bestøvning, beskyttelse med oversvømmelser, skovbrande og jordskred
  • demonstrere social og global ansvarlighed overfor ejere, medarbejdere, kunder og øvrige stakeholders
  • muliggøre udviklingen af nye produkter der er miljømæssigt og naturmæssigt mere bæredygtige (og som derfor kan generere en højere indtjening)

I den ledsagende rapport diskuterer forfatterne de ledsagende udfordringer, der består i at sikre at biodiversitetsbeviserne ikke ender som greenwashede sovepuder. En af løsningerne er at sikre at beviserne afspejler videnskabeligt forankrede og anbefalede metoder til naturforbedring og naturgenopretning. Det betyder at virksomheder bør overveje at løfte opgaverne sammen med certificerede samarbejdspartnere, således at løsningerne ender med at være seriøse og virkningsfulde. Erfaringerne fra Carbon-credit markedet er her uvurderlige. WEF understreger derfor væsentligheden i at ”early movers” er transparente i deres tilgang til løsningen af disse udfordringer, således at de kan udgøre forbilleder for indretnignen af det fremtidige marked.

KILDE:

Biodiversity Credits: Demand Drivers and Guidance on Early Use. WEF 2023

Biodiversity Credits: A Guide to Support Early Use with High Integrity. WEF 2023