Bestyrelsen for Rewilding Danmark 

FORMAND

Ulrik Bülow

Ulrik Bülow er uddannet cand merc i økonomi, international ledelse ved CBS, samt efteruddannet på INSEAD og KU. Han har gennem de sidste 30 år varetaget 6 topledelsesposter indenfor detailhandel, medier og organisationer (eg Sonofon, Matas, Syoptik) samtidig med han som professionelt bestyrelsesmedlem har haft 20 formandsposter igennem perioden.

Ud over rollen som formand for bestyrelsen for Rewilding Danmark er han i dag formand for bestyrelsen i Svend Erik Petersen fonden samt Rethnk.

BESTYRELSESMEDLEMMER

Karen Schousboe

Karen Schousboe er etnolog og har arbejdet med strategisk kommunkationsrådgivning som ansat på Instituttet for Fremtidsforskning, og  i regi af egen virksomhed, KIMMING ApS. I regi heraf har hun løst opgaver for blandt andet IKEA, LEGO, Danske Bank m fl.I ti år arbejde hun somdirektør for Folkekirkens Infocenter.  Hun har desuden været medlem af Det Etiske Råd og er forfatter til adskillige bøger. Siden 2000 har hun været engageret i rewilding.

Danna Borg Portræt

Danna Borg er biolog og har i 15 år arbejdet med miljø og natur i stats- og kommunalforvaltning samt i 20 år i store rådgivende ingeniørfirmaer. Ud over i Danmark har hun arbejdet med internationale miljø- og naturprojekter i Østeuropa, Sydøstasien og Afrika. I dag er hun selvstændig konsulent. Hun er medstifter og formand for foreningen Danmarks Vilde Natur.

Peter Fischer-Møller

Peter Fischer-Møller er cand.theol. med speciale i Grundtvig. I 1984 blev han ordineret som sognepræst i Terslev- og Ørslev Sogne nord for Haslev. Han blev i 1999 provst for Ringsted-Sorø Provsti og i 2008 indviet som biskop over Roskilde Stift. Peter Fischer-Møller har været engageret i natursagen hele sit liv og er initiativtager til “Grøn Kirke”. 

Stine Tuxen

Stine Tuxen er uddannet biolog i England med en MSc i Biodiversity and Conservation. Hun har arbejdet i Verdens Skove, som både talsperson og politisk koordinator. I dag er hun selvstændig med egen konsulentvirksomhed, som rådgiver om biodiversitet og naturforvaltning, samt udarbejder biodiversitetsstrategier og forvaltningsplaner.

Portrait Bjarne Mahler Schou

Bjarne Mahler Schou er uddannet arkitekt. Han har bred erfaring fra mange år i den offentlige og private sektor som selvstændig konsulent; fra egen virksomhed og fra iværksætteri. De senere år har han været optaget af de udfordringer der knytter sig til kulstof, klima og natur og formidlingen heraf. Han er bla. hovedbestyrelses-medlem i foreningen Danmarks Vilde Natur og medinitiativtager til at etablere lokalafdelingerne.

DIrektion

Portrait Bjarne Mahler Schou

Direktør

Bjarne Mahler Schou er uddannet arkitekt. Han har bred erfaring fra mange år i den offentlige og private sektor som selvstændig konsulent; fra egen virksomhed og fra iværksætteri. De senere år har han været optaget af de udfordringer der knytter sig til kulstof, klima og natur og formidlingen heraf. Han er bla. hovedbestyrelses-medlem i foreningen Danmarks Vilde Natur og formand for Fynsafdelingen.