Tarabgire National Park Kilde: Wikipedia

Vi bliver nødt til at beskytte og bevare de store planteædere for at opfylde FN’s mål

Hvad former karakteren af de naturlige skov- og trædækkede landskaber verden over? Herunder de mere lysåbne? Og hvad gør dem mere robuste?

Lanhui Wang - privat foto. © Presseafdelingen paa Lunds Universitetj
Lanhui Wang – privat foto. © Presseafdelingen paa Lunds Universitetj

Det spørgsmål har Lanhui Wang beskæftiget sig med siden sin PhD. Sammen med en forskergruppe fra universiteterne i Århus, Umeå, Gqeberha i Sydafrika, Waageningen i Holland samt Det Kinesiske Videnskabsakademi i Beijing har han ved hjælp af globale satellitdata kortlagt trædækket i verdens beskyttede naturområder. En central hovedkonklusion er, at områder med mange og store græsædere (det man kalder megafauna) opviser et betydelig mere varieret udbud af træarter og derfor også fremtræder mere robuste.

Det viser sig således at megafaunaen her spiller en afgørende og vigtig rolle. Den nye undersøgelse, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift One Earth, dokumenterer at der eksisterer et komplekst men vigtigt samspil mellem antallet af sultne planteædere og mangfoldigheden af træer i verdens beskyttede områder.
– Vores resultater afslører en fascinerende og kompleks fortælling om, hvordan de store planteædende dyr former verdens naturlige landskab. Trædækket i disse områder er mere sparsomt, men mangfoldigheden i trædækket er markant større end i områder, der mangler store planteædere, siger Lanhui Wang, forsker i naturgeografi og økosystemvidenskab ved Lunds Universitet.

Graphical abstract from: Tree cover and its heterogeneity in natural ecosystems is linked to large herbivore biomass globally
Graphical abstract fra: Tree cover and its heterogeneity in natural ecosystems is linked to large herbivore biomass globally

De store planteædere bidrager simpelthen til en mere varieret vegetation og skaber et rigt levested for utallige arter. Dette skyldes dyrenes forbrug af vegetationen, fysiske forstyrrelser i landskabet, men også såkaldt bioturbation – en samlebetegnelse for dyrs og planters omrøring og transport af materialer, væsker og gasser. Ifølge Lanhui Wang fremhæver de nye forskningsresultater behovet for at tage hensyn til de store planteædere i bevarelsesstrategier. Ikke kun for dyrenes egen skyld, men også for den afgørende rolle, de spiller i at forme landskabet og påvirke biodiversiteten. Forskerne mener, at denne faktor ikke i tilstrækkelig grad tages i betragtning inden for rammerne af bæredygtig jordforvaltning og økosystemgenopretning. En anden hovedkonklusion er at skovbrande er ødelæggende for netop denne mangfoldighed, hvilket lægger sig fint op af anden forskning, der dokumenterer at skovbrande alt andet lige rammer mindre ofte dér hvor landskabet er afgræsset og der derfor er mindre tørt græs, der kan ”fodre” på ilden.

– I en tid, hvor globale initiativer intensivt fokuserer på at bekæmpe klimaforandringer og tab af biodiversitet, rejser vores resultater en bredere og nuanceret diskussion om økosystemforvaltning og bevarelsesforanstaltninger. Det er af største vigtighed at forstå megafaunaens økologiske indvirkning, siger Lanhui Wang.

FN har erklæret 2020’erne som årtiet for økosystemgendannelse. I alt har 115 lande enedes om at sammen restaurere op til 100.000 kvadratkilometer natur. For at opnå dette mener Lanhui Wang, at der er behov for flere store planteædere over hele verden.

– Jeg tror, at vi bliver nødt til at beskytte og bevare de store planteædere for at opfylde FN’s mål. Megafaunaen er afgørende for trædækket, som igen fremmer kulstofbinding og mangfoldigheden af levesteder, siger Lanhui Wang afslutningsvis.

Om Lanhui Wang

Lanhui Wang er uddannet i Nanjing og Shanghai som geograf. I 2019 erhvervede Lanhui Wang sig en PhD grad ved Københavns Universitet i geografi og i 2021 modtag han et legat på 850.000 kr fra Carlsbergfondet til fortsatte studier i skoves fænologi, et arbejde han udførte ved Lunds Universitet, hvor han er ansat. Lanhui Wang er desuden tilknyttet Århus Universitet.

BJÆLKE

Tarangire nationalpark i Tanzania © Wikipedia

KILDE:

Pressemeddelelse Lunds Universitet

LÆS MERE:

Tree cover and its heterogeneity in natural ecosystems is linked to large herbivore biomass globally
Wang et al., 2023,
Lanhui Wang, Joris P.G.M. Cromsigt, Robert Buitenwerf, Erick J. Lundgren, Wang Li, Elisabeth S. Bakker, Jens-Christian Svenning
One Earth 6, 1–12, December 15, 2023
OPEN ACCESS