Okser i Kirkeskoven © Schousboe

Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE Sommeren 2023

Rewilding Danmark – Naturen får et videncenter

Verden – og Europa – har brug for meget mere vild natur. Her har Danmark en særlig forpligtelse, fordi vores landskab endnu rummer de sidste rester af oprindelige kystlandskaber og -skove.Genforvildning af vores natur er den mest optimale vej til at sikre og udbygge vores natur og samtidig afbøde effekten af klimaændringerne.

Den landsdækkende naturforening Danmarks Vilde Natur har taget initiativ til at Danmark endelig bliver koblet på det paneuropæiske natursamarbejde. Arbejdet har stået på et lille årstid og Rewilding Danmark søsættes som et selvstændigt og uafhængigt videnscenter i samarbejde med europæiske rewilding organisationer.

Ved at blive en del af den europæiske udvikling vil vi i Danmark kunne trække på både erfaringer og få inspiration til løsninger på svære udfordringer.

Rewilding Danmark etableres indledningsvis som et fagligt baseret videnscenter, der får fokus på at opbygge relationer til offentlige og private aktører, der har interesse i en kobling mellem mere vild natur og kulstoflagring.

Rewilding Danmark er en forening. Vi arbejder på at samle en kreds af aktive medlemmer, der vil arbejde for at realisere vores mission: At gøre Danmark til førende Rewilding Nation i Europa. En kreds af landets bedste forskere knyttes til videnscenteret.

Rewilding Danmarks fornemste opgave bliver at yde bistand til små og store projekter, der har som mål at genforvilde og frisætte Danmarks natur.

Rewilding Danmark har en ambition om at Danmark bliver Europas førende rewilding nation. Det er vores ambition at dette mål skal realiseres gennem faktuel og forskningsbaseret vidensformidling.