Sortplettet blåfugl © Lars Andersen

Rewilding Danmark styrker samspillet mellem offentlige og private

Ingen er længere i tvivl om at klimaet forandrer sig. Forskerne har sagt det længe og klimaudfordringerne er blevet rykket frem på den politiske dagsorden. I Rewilding Danmark arbejder vi for at biodiversitetskrisen får samme bevågenhed.

En stor del af de arter vi deler verden med er i fare for at forsvinde. Arter er løbende forsvundet gennem jordens historie, men nu sker det i et tempo som er 100-1000 gange hurtigere end det der er normalt.

Langt hovedparten af de arter, der er ved at forsvinde, er ikke direkte nødvendige for vores overlevelse – men for hver art der forsvinder, bliver verden fattigere, mindre farverig og mindre fortryllende.

Store sammenhængende naturområder – hvor de naturlige processer får frit spil – er den bedste vej til at mindske tabet af arter. Det indebærer for os som mennesker og samfund et skift i vores måde at forstå naturen og hvordan den fungerer – omvendt giver det nye natursyn også mulighed for storslåede og livsbekræftende oplevelser.

Rewilding Danmark indgår partnerskaber, hvor vi formidler eller rådgiver om genforvildning og hvad det betyder for dig som beslutningstager eller bruger.

Endvidere: Der bliver ikke talt så meget om det, men biodiversitetskrisen kan meget vel for danske virksomheder blive lige så udfordrende som de øvrige kriser, vi står overfor. Virksomheder og investorer er afhængige af en vis forudsigelighed, og af at kunne fremskrive aktiviteter og investeringer.

Naturkrisen bidrager på linje med klimakrisen til uforudsigelighed, kan påvirke forsyningssikkerhed og prisen på de råvarer og komponenter, virksomheder bruger i deres produktion.

En mindre stabil og mindre forudsigelig verden øger risiko for tab både i forhold til langsigtede aktiviteter og investeringer.

I Rewilding Danmark ser vi erhvervslivet som en aktiv medspiller.

FOTO:

Sortplettet Blåfugl. © Lars Andersen. Foto er velvilligt stillet til rådighed af Lars Andersen, der arbejder for at vi får fredet vores dagsommerfugle. Støt gerne op herom ved at følge facebookgruppen: Skal danske dagsommerfugle fredes?