Frankrig biodiversitet (forside fra pressemeddelelse 2023)

Frankrig vil investere €1 mia i Biodiversitet

Frankrig planlægger at investere 7,5 mia kr I deres nationale biodiversitetsstrategi

Floden Sélune i Normandiet efter dæmningen var fjernet © Schousboe 2023
Floden Sélune i Normandiet efter dæmningen var fjernet © Schousboe 2023

Frankrig agter fra 2024 at investere €1 milliard i genopretning af landets natur og biodiversitet. Investeringen sker som et led i den nationale biodiversitetsstrategi, der blev præsenteret mandag. Planen blev fremlagt som udkast i sommeren 23, men er nu vedtaget i sin endelige form.

Premierminister Elisabeth Borne introducerede planen, der består af 40 forskellige foranstaltninger beregnet på at “stoppe sammenbruddet” inden 2030. Planen lister fire hovedtiltag:

  • Reducere presset på biodiversiteten (eksempelvis landbrug, spart mv.)
  • Genoprette de naturlige økologiske processer
  • Mobilisere alle interessenter – offentlige og private
  • Sikre de nødvendige midler til at opfylde disse mål.

Denne bredere strategi præsenteres som den franske version af FN’s Kunming-Montreal-aftale, vedtaget på COP15 sidste december, der sigter mod beskyttelse og genopretning af 30% af naturen inden 2030.

“Vi skal og må reducere det pres, der udøves på vores biodiversitet ved at mindske vores arealanvendelse, reducere brugen af vores naturlige ressourcer, stoppe for import af varer og tjenester, der har global skovrydning som en forudsætning”, sagde Borne mandag ved præsentationen

Som en del af planerne vil 10% af det nationale territorium blive underlagt stærk beskyttelse inden 2030, og der vil blive iværksat en bredere kamp mod brugen af pesticider og plastik. Fokus vil også være på lys- og støjforurening.

Frankrig vil også fremskynde genopretningen af økosystemer for at “styrke skovsystemets modstandsdygtighed”, især ved at plante en milliard træer og øge beskyttelsesforanstaltningerne for truede arter.

For at opbygge et tilstrækkeligt engagement vil staten finansiere en indsats for uddannelse og oplysning. Desuden er det planen at iværksætte en registrering af den nationale biodiversitet.

Oprindeligt var det planlagt at investere €250 mio i 2024, men indsatsen er nu firedoblet.

Den nationale biodiversitets komité, der udgør samlingspunktet for 150 forskere, NGO’ere, og andre, er dog skeptiske overfor planerne. Eksempelvis Veronique Andrieux, der er generaldirektør for WWF-France, havde håbet på en revision af den fælles landbrugspolitik (CAP), som hun siger består af milliarder af euro i landbrugsstøtte, der er direkte skadelig for biodiversiteten i Frankrig.

KILDE:

Stratégie nationale biodiversité 2030.
Dossier de presse. 27 novembre 2023