Home » Interesseret i dyreetik?

Pig farm © Dreamstine/ Robert Gerhardt ID 127334809

Interesseret i dyreetik?

Animal industries coverNy bog fortæller historien om hvorledes landbrugets dyrehold i Skandinavien blev industrialiseret, og hvilke konsekvenser det fik for vores syn på de store dyr.

Vi skal ikke langt tilbage i tiden førend vores dyrehold var ekstensivt. Opsamlingen af vinterfoder var arbejdsomt og kvæg og heste græssede i skove og på overdrev mens svin blev drevet på olden og gæs vogtedes ved gadekæret.

Alt dette fik en ende i løbet af 1800-årene, da dyrkningen af foderafgrøder gav mulighed for et langt mere intensivt og i realiteten industrielt dyrehold. Ny bog på engelsk fortæller historien om hvorledes denne nye måde at omgås dyr på ikke kun gav mulighed for et radikalt ændret fødevareindtag men også helt nye dyreetiske tænkemåder.
Hele denne animalske industri- og vilkårene for ens udfoldelse i et nordisk perspektiv – er temaet for en ny bog på engelsk: Animal Industries. Nordic Perspectives on the Exploitation of Animals since 1860. Redigeret af en gruppe finske forskere, bogen berører ikke umiddelbart danske forhold, men mange af artiklerne giver et fremragende indblik i forhold, der også kan genkendes i den danske debat om fremtidens landbrug- og de markedsføringskræfter, der er på spil.

Eksempelvis er der et spændende kapitel om fisk, fiskeopdræt og følelser (nåde deres og vores). Et andet spændende kapitel handler om svensk landbrug og dyrehold og dets fremtoning på internettet. Bogen er publiceret som OPEN SOURCE

OMTALE PÅ ENGELSK

This book examines an extremely topical phenomenon, the massive industrial exploitation of animals, from a previously neglected perspective. It explores the history and development of animal industries in Nordic countries from their establishment in the late nineteenth century to the present day. These countries are often considered to be progressive and advanced in animal protection, but consumption practices in this area are actually excessive in relation to planetary resources and are among the most unsustainable on a global scale. If we want to understand current problems, it is essential to be aware of long-term changes and continuities, as well as the diversity of animals that have been exploited. The purpose of this book is to explain these changes and provide new knowledge for scholars in human-animal studies, decisionmakers and the general public.

Animal Industries. Nordic Perspectives on the Exploitation of Animals since 1860.
Red. af Taina Syrjämaa, University of Turku, Finland; Marja Jalava, Tampere University, Finland; Taija Kaarlenkaski, University of Eastern Finland; Otto Latva, University of Turku, Finland; Eeva Nikkilä, University of Turku, Finland; Tuomas Räsänen, University of Eastern Finland.
De Gruyter 2024
OPEN SOURCE