Mixed autumn forest in Central Europe 178601963 c Stefan Schug Dreamstime

Blandede skove er 70% mere effektive til at suge CO2 til sig

Den mængde kulstof, en blandet skov kan lagre er 70% større end i en plantage med ensartede træer, viser ny international forskning

Kort over steder, der indgår i undersøgelsen. Fra: Warner et al. 2023 Young mixed planted forests store more carbon than monocultures
Kort over steder, der indgår i undersøgelsen.
Fra: Warner et al. 2023 Young mixed planted forests store more carbon than monocultures

En international meta-undersøgelse har fundet, at blandede skove alt andet lige lagrer mere kulstof end monokulturer, og at blandinger med fire arter er de mest effektive. Blandede skove er ikke alene mere modstandsdygtige over for miljømæssige trusler, men leverer desuden også større økosystemtjenester og biodiversitet. På trods af disse fordele fokuserer mange lande på at understøtte plantningen af plantager domineret af kun én art.

Skove er fremragende til at absorbere og lagre kulstof og kan spille en rolle i at afbøde konsekvenserne af den fortsatte udledning af CO2, mens vi finder tekniske løsninger. Verden over udvikler lande politikker, der sigter mod at rejse nye skove. Men for det meste planter man monokulturelle skove.

Blandede skove er særligt effektive til kulstoflagring, da forskellige arter spiller sammen om at øge den samlede kulstoflagring. Sammenlignet med monokulturelle skove er blandede skove desuden mere modstandsdygtige over for skadedyr, sygdomme og klimatiske forstyrrelser, hvilket øger deres langsigtede potentiale for kulstoflagring. Desuden understøtter blandede skove højere niveauer af biodiversitet.

– Mangfoldige plantede skove lagrer mere kulstof end monokulturer, op til 70 % mere,fortæller Dr. Emily Warner, postdoktoral forsker i økologi og biodiversitetsvidenskab ved Institut for Biologi, Oxford Universitet, og hovedforfatter til undersøgelsen offentliggjort i ”Frontiers in Forests and Global Change”. –Vi fandt også den største stigning i kulstoflagring relative til monokulturer i blandinger med fire arter, fortsætter hun.

Forskerne peger dog på at yderligere forskning er nødvendigt, da hovedparten af undersøgelserne refererer til skove med mellem 3,5 og 28 år på bagen. Desuden sammenligner undersøgelsen kun plantede skove og ikke tilstanden i naturligt tilgroede skove.

På den anden side er fordelen ved multikulturer for biodiversiteten indiskutable. Monokulturelle plantager kan muligvis give mening som led i ren træproduktion. Men ikke som samfundsøkonomisk investering, synes konklusionen at være. Her er blandede plantager alt andet lige mere værdifulde.

KILDE:

Warner et al (2023) Young mixed planted forests store more carbon than monocultures—a meta-analysis.
By Emily Warner, Susan C. Cook-Patton2, Owen T. Lewis, Nick Brown, Julia Koricheva, Nico Eisenhauer, Olga Ferlian, Dominique Gravel, Jefferson S. Hall, Hervé Jactel, Carolina Mayoral, Céline Meredieu, Christian Messier, Alain Paquette, William C. Parker, Catherine Potvin,  Peter B. Reich, Andy Hector.
In: Frontiers in forests and global change. 09 November 2023